Quyết định 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo lãnh Chính phủ cho Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng

07:01:00 17/01/2018

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bảo lãnh Chính phủ cho Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 797QĐ-TTg về bảo lãnh Chính phủ cho Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng ngày 29/06/2018.

Theo đó, bổ sung Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng trong Danh mục dự án ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ năm 2018.

Đồng thời bổ sung hạn mức bảo lãnh vay nước ngoài cho các dự án đầu tư năm 2018 trị giá 60 triệu USD. Mức phí bảo lãnh là 0,45%/năm tính trên dư nợ của các khoản vay được bảo lãnh cho dự án.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp cấp Ý kiến pháp lý về Thư bảo lãnh và Người bảo lãnh, Bộ Công Thương giám sát EVN bố trí đầy đủ vốn chủ sở hữu, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Dowload file

Chia sẻ:
Đánh giá:

0/5 (0 bình chọn)

 

Đăng ký Hội viên

Đang xử lý...