Nhịp sống BGAE

Tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp với tín dụng
Tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp với tín dụng

17/01/2018 08:40:00

Tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp với tín dụng

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm & Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuôi năm 2018
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm & Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuôi năm 2018

17/01/2018 08:38:00

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm & Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuôi năm 2018

Tổ chức 4 lớp tập huấn, đào tạo cho các hội viên
Tổ chức 4 lớp tập huấn, đào tạo cho các hội viên

17/01/2018 08:38:00

Tổ chức 4 lớp tập huấn, đào tạo cho các hội viên

Ra mắt Hội DN huyện Lục Nam và huyện Lục Ngạn
Ra mắt Hội DN huyện Lục Nam và huyện Lục Ngạn

17/01/2018 08:38:00

Ra mắt Hội DN huyện Lục Nam và huyện Lục Ngạn

Tổ chức Đoàn thăm quan, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường ở trong nước (các hội chợ triển lãm hoặc các tỉnh lân cận)
Tổ chức Đoàn thăm quan, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường ở trong nước (các hội chợ triển lãm hoặc các tỉnh lân cận)

17/01/2015 14:11:00

Tổ chức Đoàn thăm quan, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường ở trong nước (các hội chợ triển lãm hoặc các tỉnh lân cận)

1/1

 

Đăng ký Hội viên

Đang xử lý...