Hội nghị & Hội thảo

Ngày thángĐơn vị tổ chứcSự kiện
04/07/2018

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm & Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuôi năm 2018

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm & Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuôi năm 2018

15/07/2018

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

Tổ chức 4 lớp tập huấn, đào tạo cho các hội viên

Tổ chức 4 lớp tập huấn, đào tạo cho các hội viên

04/08/2018

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

Tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp với tín dụng

Tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp với tín dụng

12/08/2018

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

Tổ chức Đoàn thăm quan, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường ở trong nước (các hội chợ triển lãm hoặc các tỉnh lân cận)

Tổ chức Đoàn thăm quan, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường ở trong nước (các hội chợ triển lãm hoặc các tỉnh lân cận)

28/08/2018

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

Ra mắt Hội DN huyện Lục Nam và huyện Lục Ngạn

Ra mắt Hội DN huyện Lục Nam và huyện Lục Ngạn

1/1

 

Đăng ký Hội viên

Đang xử lý...