Góp thêm kinh nghiệm mua bán công ty.

( 11:32:28 AM 03/01/2013 )

Sau đây là bài viết của một chuyên gia từ công ty Ernst & Young có quá trình tham gia nhiều vụ mua bán công ty. Bảy vấn đề cần chú ý để việc mua bán được trôi chảy 1/ Cần có thông tin và kinh nghiệm để nhận diện rõ bên mua tiềm năng. Doanh nghiệp Việt Nam muốn bán công ty thường chưa rõ “bên mua là ai” do bị giới hạn thông tin về mạng lưới quan hệ của bên mua tiềm năng và gặp khó về ngôn ngữ. 2/ Hiểu rõ mục tiêu của bên mua, động cơ tìm kiếm giá trị của họ. Trong thực tế nhóm mua công ty chú ý một số yếu tố trọng tâm sau: Quan tâm của quỹ đầu tư vốn tư nhân Quan tâm của ngân hàng đầu tư Quan tâm của doanh nghiệp đi mua lại công ty • Các hoạt động kinh doanh có khả năng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận (bên cạnh các hoạt động khác) • Khuynh hướng của dòng tiền • Kế hoạch tăng trưởng và hàng tăng trưởng • Doanh thu và chí phí của các sản phẩm/dịch vụ mới có khả năng thành công • Chất lượng của đội ngũ nhân viên quản lý • Sự ổn định của dòng tiền • Thời vụ của hoạt động kinh doanh • Cơ cấu tài sản thanh khoản • Các yêu cầu về đầu tư (mở rộng hoặc mới) • Cơ cấu sở hữu • Khả năng vay tối đa • Số lượng cổ phiếu có thể chào bán ngay • Lựa chọn đầu tư dài hạn hay nhất thời (hỗ trợ tài chính đầu tư). • Khả năng tương đồng về các tiêu chí đo lường thành quả hoạt động chủ yếu • Khả năng/điều kiện hợp lực - Địa lý - Dòng sản phẩm/dịch vụ và loại chi phí khách - Đội ngũ bán hàng/tiếp thị… • Sự ổn định của hạ tầng và hệ thống công nghệ thông tin, nguồn lực nhân sự và các hệ thống khác. 3/ Xử lý yêu cầu “củng cố doanh nghiệp” bên bán chủ động và hợp lý. Nhiều yêu cầu đặt ra: điều chỉnh hợp nhất sổ sách và số liệu kế toán, xem lại quy trình kinh doanh, cải thiện chính sách và quy trình quản lý, xem lại đội ngũ nhân sự quản lý… để có nền tảng định giá tốt hơn. 4/ Hiểu biết đầy đủ về tiến trình một giao dịch tài chính (phân tích chiến lược – cơ hội – phát triển giao dịch – tiếp thị, thương lượng – thực thi giao dịch). 5/ Định giá đúng công ty mình trên cơ sở định giá hợp lý: có thể nhờ chuyên gia độc lập và có kinh nghiệm của thị trường sở tại giúp việc này. 6/ Sử dụng tốt đòn bẩy cạnh tranh để tạo lợi thế nhiều nhất cho mình: Khuynh hướng là một trong các bên sẽ ứng dụng lực đòn bẩy để đạt được lợi thế trong giao dịch. Quan tâm kiểm soát tiến trình bán, giảm thiểu các yếu tố làm đứt đoạn tiến trình, giới hạn các điều kiện bồi thường… 7/ Tìm hiểu kỹ các vấn đề sẽ xuất hiện thường gây lo ngại, hoài nghi khi sáp nhập. Đó là: việc giữ lại và gia tăng khách hàng – giữ lại và tuyển dụng nhân sự – thay đổi văn hoá doanh nghiệp – tính liên tục của các hệ thống báo cáo tài chính, vận hành dữ liệu của hệ thống mới… Các khuyến nghị cần thiết Nhận diện bên mua tiềm năng vào thời điểm sớm nhất; nghiên cứu kỹ mục tiêu chiến lược và động cơ đi tìm giá trị của họ – trang bị kiến thức về tiến trình và thực tiễn giao dịch – chọn đúng thời điểm thích hợp của thị trường để giao dịch – nhờ các chuyên gia độc lập tư vấn, giữ vững nguyên tắc hai bên cùng có lợi. (theo Sài Gòn tiếp thị)

Các tin khác