Đà Nẵng đề nghị BIDV cho vay 988 tỷ đồng xây nhà cho người thu nhập thấp

( 23:37:30 PM 12/10/2012 )

 

 

 

 

Trong đó, các dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp đang triển khai bằng nguồn vốn ngân sách thành phố có tổng mức đầu tư khoảng 1.489 tỷ đồng; đã giải ngân 501 tỷ đồng và số vốn còn lại cần vay để hoàn thành dự án là 988 tỷ đồng.

 

Được biết, trước đó, UBND thành phố cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng và BIDV tạo điều kiện cho Đà Nẵng và các chủ đầu tư được vay vốn ưu đãi thuộc chương trình tài trợ vốn ưu đãi đối với dự án nhà ở công nhân và người có thu nhập thấp để tiếp tục triển khai các dự án.

Các tin khác