Công ty cổ phần Tân Xuyên đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ.

( 11:01:43 AM 03/01/2013 )

Là một doanh nghiệp Trung ương tại địa phương, sau gần 05 năm thực hiện cổ phần hoá, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, song Công ty cổ phần Tân Xuyên đã phát huy chủ động, sáng tạo vượt qua thử thách, duy trì SXKD, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho gần 1.000 lao động. Công ty đã không ngừng đổi mới công nghệ, đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện nay, trên 20 loại sản phẩm của Công ty như: gạch chẻ lát nền, ngói lợp, gạch xây, gạch chống nóng…, đã có mặt trên phạm vi cả nước. Năm 2008, Công ty đã đạt doanh thu trên 88 tỷ đồng (tăng 57,7% so với năm 2007), đảm bảo mức lương bình quân 2,1 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ chú trọng SXKD, Công ty cổ phần Tân Xuyên còn quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện, xoá đói giảm nghèo ở địa phương. Do đạt được nhiều thành tích, năm 2008 Công ty đã được nhận các giải thưởng như: Giải thưởng Sao vàng Đất Việt; Bằng khen của Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế; Bằng khen của UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh và Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ. > Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Khoa phát biểu tại Lễ trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Công ty CP Tân Xuyên Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Khoa đã biểu dương những thành tích mà Công ty cổ phần Tân Xuyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định những kết qủa Công ty CP Tân Xuyên đã đạt được có một ý nghĩa rất lớn, nhất là trong giai đoạn ảnh hưởng suy thoái kinh tế hiện nay, đồng thời bày tỏ mong muốn Công ty tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới công nghệ, tiết kiệm nguyên liệu, cấu trúc lại sản xuất để tạo ra bước phát triển mới; chủ động đón bắt khi nền kinh tế phục hồi, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu khối doanh nghiệp trung ương trên địa bàn; phấn đấu đạt danh hiệu đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đào Xuân Cần đã trao Cờ Thi đua xuất sắc năm 2008 của Chính phủ cho Công ty cổ phần Tân Xuyên; trao Bằng khen của Chính phủ cho ông Nguyễn Tiến Mạnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty./. Lê Huyền

Các tin khác