Thông tin Ban chấp hành

Họ & tên: Trần Anh Tuấn

Ngày sinh: 16/12/1958

Nguyên quán: Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Thường trú: Tầng 6, Tòa nhà Tuta Center, P. Lê Lợi, Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư

Trình độ chính trị: Sơ cấp

 Đơn vị công tác: Chủ tịch HĐQT công ty CP Thương Mại Tuấn Mai

 

Đăng ký Hội viên

Đang xử lý...