Thông tin Ban chấp hành

Họ & tên: Nguyễn Văn Tuyển

Ngày sinh: 14/11/1969

Nguyên quán: Thọ Xương, Bắc Giang

Thường trú: 50 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Thủy lợi

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Đơn vị công tác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư 379

 

Đăng ký Hội viên

Đang xử lý...