Thông tin Ban chấp hành

Họ & tên: Nguyễn Văn Quyền

Ngày sinh: 02/4/1962

Nguyên quán: Xã Nhật Tân, Kim Bản, Hà Nam

Thường trú: Số 09 Đào Sư Tích, Ngô Quyền, Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Xây Dựng

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Đơn vị công tác: Giám đốc Công ty TNHH Xây Dựng Tân Thịnh

 

Đăng ký Hội viên

Đang xử lý...