Thông tin Ban chấp hành

Họ & tên: Nguyễn Cường

Ngày sinh: 28/9/1950

Nguyên quán: xã Phạm Kha, Thanh Miện, Hải Dương

Thường trú: 99 Lý Thái Tổ, P. Trần Phú, Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ QLKD

Trình độ chính trị: Cao cấp

Đơn vị công tác: P. Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư

 

Đăng ký Hội viên

Đang xử lý...