Thông tin Ban chấp hành

Họ & tên: Ngô Văn Sơn

Ngày sinh: 23/9/1952

Nguyên quán: Khúc Xuyên, Bắc Ninh

Thường trú: Lô 8, Nguyên Hồng, P. Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Đơn vị công tác: Tổng Giám đốc công ty CP Xây dựng và Thương mại Nam Sơn

 

Đăng ký Hội viên

Đang xử lý...