Thông tin Ban chấp hành

Họ & tên: Ngô Văn Khanh

Ngày sinh: 10/8/1965

Nguyên quán: Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Bắc  Giang

Thường trú: Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ chính trị: Cử nhân

Đơn vị công tác: Tổng Giám đốc công ty CP XNK Bắc Giang

 

Đăng ký Hội viên

Đang xử lý...