Thông tin Ban chấp hành

Họ & tên: Dương Văn Thái

Ngày sinh: 22/7/1970

Nguyên quán: Xã Lam Cốt, Tân Yên, Bắc Giang

Thường trú: Số 71, đường Hoàng Văn Thụ, P. Ngô Quyền, Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến Sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

 

Đăng ký Hội viên

Đang xử lý...