Ban thường trực Hiệp hội

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang (viết tắt là Hiệp hội) là Tổ chức Xã hội - Nghề nghiệp tự nguyện của các Doanh nhân, Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Hiệp hội nhằm hợp tác, hỗ trợ và bảo vệ, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu khoa học, thông tin kinh tế, thúc đẩy quan hệ hội nhập kinh tế Quốc tế của các Doanh nhân, Doanh nghiệp và HTX góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

 

- Tên giao dịch tiếng Việt: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

- Tên giao dịch Quốc tế: Bac Giang Association of Enterprises

- Tên viết tắt: BGAE

 

 

Sơ đồ tổ chức Hiệp hội

Ông Dương Văn Thái
ông Nguyễn Đức Kha
Ông Phùng Văn Minh
Ông Nguyễn Cường
Ông Trần Anh Tuấn
ông Nguyễn Văn Quyền
ông Ngô Văn Khanh
ông Ngô Văn Sơn
ông Nguyễn Văn Tuyển
1/1

 

Đăng ký Hội viên

Đang xử lý...