Bắc Giang: qui hoạch đến năm 2020 có 181 chợ, 24 trung tâm thương mại và 9 siêu thị

( 11:09:53 AM 03/01/2013 )

Việc qui hoạch chợ nhằm phù hợp kịp thời với tốc độ phát triển KT-XH và phát triển dân cư. Theo đó, từ nay đến năm 2020 nâng cấp toàn bộ các chợ ở khu vực nông thôn, miền núi có cơ sở vật chất không đảm bảo; tăng số hộ kinh doanh cố định trong chợ, nhất là đối với chợ xã, cụm xã miềm núi; xây dựng mới một số chợ ở các cụm dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các trung tâm cụm xã; đầu tư phát triển khu thương mại tập trung và đầu tư xây dựng một số trung tâm thương mại, siêu thị ở khu vực đô thị. Đối với các chợ, TTTM và siêu thị xây mới không trực tiếp đấu nối với đường quốc lộ. Đa dạng hoá hình thức quản lý kinh doanh, khai thác chợ, TTTM và siêu thị. Phấn đấu đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 181 chợ (bao gồm: 09 chợ loại 01, 42 chợ loại 02 và 130 chợ loại 03 với mật độ bình quân 1,27 xã, thị trấn, phường/chợ); 24 TTTM, (gồm: 03 TTTM loại 02 và 21 TTTM loại 03); 29 siêu thị, (gồm 02 siêu thị loại 01, 03 siêu thị loại 02 và 24 siêu thị loại 03). Ngoài ra, đến 2020 sẽ đầu tư xây dựng mới 02 chợ chuyên doanh gia súc gia cầm; 02 chợ đầu mối, 02 chợ kết hợp phục vụ du lịch. Để đạt mục tiêu trên, trong qui hoạch nêu rõ một số giải pháp như: ngoài sự đầu tư của nhà nước cần tranh thủ nguồn vốn tín dụng, vốn từ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, chương trình hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, định canh định cư; tăng cường xã hội hoá đầu tư phát triển mạng lưới chợ, TTTM và siêu thị; mở rộng liên doanh, liên kết giữa thị trường tỉnh với thị trường phụ cận. Việc xây dựng chợ, TTTM, siêu thị phải đảm bảo các qui định bảo vệ môi trường; phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông; chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, văn minh thương mại và an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ... Qui hoạch cũng nêu rõ: Để đảm bảo thực hiện xây dựng mạng lưới chợ, ước tính cần số vốn đầu tư khoảng 287,084 tỷ đồng; xây dựng hệ thốngTTTM cần khoảng 713,505 tỷ đồng; xây dựng hệ thống siêu thị cần khoảng 184,5 tỷ đồng. Theo bacgiang.gov.vn (Nguồn: Quyết định số 29/QĐ-UBND)

Các tin khác