Công ty Xi măng Sông Cầu nhận chứng chỉ ISO 9001:2000

( 11:18:41 AM 03/01/2013 )

Công ty Xi măng Sông Cầu đã thành lập được 5 năm trên cơ sở chuyển đổi Công ty Phân lân cũ, và đổi tên được hơn 1 năm. Với quyết tâm và thấu hiểu những yêu cầu cạnh tranh thời hội nhập/ WTO nên Công ty đã từng bước áp dụng chặt chẽ các yêu cầu, quy định liên quan đến sản xuất, áp dụng các chính sách của nhà nước nên sản xuất đã tìm được hướng đi mới. 5 năm qua sản xuất luôn phát triển, đời sống người lao động được cải thiện. Trong sản xuất Công ty Xi măng Sông cầu luôn thấu hiểu chất lượng có tầm quan trọng, khách hàng có tính chất quyết định đến thành bại nên luôn chú ý áp dụng tiêu chuẩn chất lượng. Sản phẩm xi măng đã thực hiện chứng nhận hợp chuẩn, dây chuyền sản xuất nay đã có chứng nhận áp dụng ISO 9001:2000 của QUACERT. Trong Hội nghị, Giám đốc Công ty và khách hàng đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến sản xuất, kinh doanh. Công ty Sông Cầu là một trong số các Công ty SX ở Bắc Giang đã khai thác tốt hệ thống tài liệu thông tin của Chi cục TCĐLCL Bắc Giang ( TBT/WTO).

Các tin khác